Bouquet 27 Les rarissimes dessins originaux de la Collection Gheorghe Sion

 

 

Bouquet 27 Les rarissimes dessins originaux de la Collection Gheorghe Sion

 

Foarte rare sunt desenele și schițele originale ale lui Michel Bouquet care au ajuns la noi. Și asta din multe motive.

Primul este că jefuirea și distrugerea studioului său din 1848 l-au făcut să piardă peste 20 de ani de desene, schițe, guașe, pasteluri, acuarele, uleiuri pe lemn sau pe pânză, inclusiv caiete de schițe Italia și Grecia în 1839, Turcia în 1839 și în cele din urmă Moldova-Țara Românească în 1840 si 1841 .

Al doilea motiv este că Michel Bouquet nu avea moștenitori direcți. Nici o femeie și nici un copil care nu ar fi putut păstra memoria pictorului păstrând creațiile sale și colecțiile sale personale de la alți artiști din secolul al XIX-lea pe care nu-i cunoștea foarte bine. Este un nepot care și-a moștenit lucrările, după trecerea slujitorilor.

Majoritatea lucrărilor lui Michel Bouquet au fost vândute prin licitație, sau de comun acord, sau chiar de către nepotul însuși către orașul Lorient la sfârșitul secolului al XIX-lea. Muzeul municipal al orașului Lorient are astfel o colecție foarte bună de lucrări, dar și a câtorva supraviețuitori ai colecției sale personale de artiști, pe care Michel Bouquet l-a întâlnit personal în lunga sa carieră artistică la Paris, din 1835 până în 1890.

Schițele, desenele foarte rare pe care urmează să le prezentăm provin din Colecția Gheorghe Sion și păstrate la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj, România.

Cele prezentate mai jos constituie un document istoric de neînlocuit deoarece descriu un București dispărut.

De fapt, din 1980 până în 1988, dictatorul comunist Ceaucescu a ordonat distrugerea totală a 500 de hectare de clădiri istorice din București, adică zona a patru cartiere pariziene. 40.000 de clădiri au fost distruse, inclusiv 27 de biserici ortodoxe, șase sinagogi și trei biserici protestante, pentru a construi una dintre cele mai mari clădiri administrative din lume la capătul unui bulevard uriaș.

 

 

Très rares sont les dessins et croquis originaux de Michel Bouquet qui nous soient parvenus. Et ce pour plusieurs raisons.

La première c’est que le pillage et la destruction de son atelier en 1848 lui ont fait perdre plus de 20 ans de dessins, de croquis, de gouaches, de pastels, d’aquarelles, d’huiles sur bois ou sur toile, dont les carnets de croquis d’Italie et de Grèce en 1839, de Turquie en 1839 et enfin de Moldavie-Valachie en 1840 et 1841.

La seconde raison, c’est que Michel Bouquet n’avait pas d’héritiers directs. Pas de femme et d’enfants qui auraient pu entretenir la mémoire du peintre en gardant ses créations et ses collections personnelles d’autres artistes du XIXe siècle qu’il connaissait très bien. C’est un neveu qui a hérité de ses oeuvres, après le passage des domestiques..

La plupart des travaux de Michel Bouquet ont été vendus aux enchères, ou de gré à gré, ou encore par le neveu lui-même à la Ville de Lorient à la fin du XIXème siècle. Le musée municipal de la Ville de Lorient dispose ainsi d’une très belle collection de ses oeuvres, mais aussi des quelques survivants de sa collection personnelle d’artistes, que Michel Bouquet a personnellement côtoyés pendant sa longue carrière artistique parisienne, de 1835 à 1890.

Les très rares esquisses, croquis, dessins que nous allons présenter sont issus de la Collection Gheorghe Sion et conservés à la Bibliothèque Centrale Universitaire « Lucian Blaga » de Cluj, Roumanie.

Celles qui sont présentées ci-dessous constituent un document historique irremplaçable car elles décrivent un Bucarest disparu.

En effet, de 1980 à 1988,  le dictateur communiste Ceaucescu a fait procéder à la destruction totale de 500 hectares des constructions historiques de Bucarest, soit la superficie de quatre arrondissements parisiens. On rasa 40 000 bâtiments dont 27 églises orthodoxes, six synagogues et trois églises protestantes, et ce pour y construire au bout d’une avenue géante un des plus grands bâtiments administratifs du monde.

 

 

Michel Bouquet séjourne à Bucarest, puis il va voyager en touriste admiratif de la beauté des paysages de la Moldavie et de la Valachie, ainsi que de l’austère magnificence des monastères orthodoxes.

Michel Bouquet rămâne la București, apoi va călători ca turist admirând frumusețea peisajelor Moldovei și Țării Românești, precum și măreția austeră a mănăstirilor ortodoxe.

 

 

Un panorama de la ville de Bucarest en 1840 sur trois feuilles accolées

O panoramă a orașului București în 1839 pe trei foi alăturate

Michel Bouquet, Bucarest, Pointe noire et rehauts de blanc sur papier brun, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Situation de Bucarest sur la carte

 

Une ville défendue par de solides enceintes

Un oraș apărat de ziduri solide

Michel Bouquet, Bucarest, Pointe noire et rehauts de blanc sur papier brun, 285 x 1055 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Un océan de toits dominé par les églises orthodoxes

Un ocean de acoperișuri dominat de biserici ortodoxe

Michel Bouquet, Bucarest, Pointe noire et rehauts de blanc sur papier brun, 285 x 1055 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Monastères et églises à la rencontre du ciel

Mănăstirile și bisericile întâlnesc cerul

Michel Bouquet, Bucarest, Pointe noire et rehauts de blanc sur papier brun, 285 x 1055 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Entrée fortifiée et bâtiments civils

Intrare fortificată și clădiri civile

Michel Bouquet, Bucarest, Pointe noire et rehauts de blanc sur papier brun, 285 x 1055 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Elancée des monuments orthodoxes aujourd’hui disparus

Lansarea monumentelor ortodoxe care au dispărut acum

Michel Bouquet, Bucarest, Pointe noire et rehauts de blanc sur papier brun, 285 x 1055 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Une ville aux bâtiments imposants

Un oraș cu clădiri impunătoare

Michel Bouquet, Bucarest, Pointe noire et rehauts de blanc sur papier brun, 285 x 1055 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Les toits en pente prononcée pour permettre le glissement de la neige

Acoperișuri înclinate abrupte pentru a permite alunecarea zăpezii

Michel Bouquet, Bucarest, Pointe noire et rehauts de blanc sur papier brun, 285 x 1055 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Quelques bucarestois devisant en 1840

Unii bucureșteni discutau în 1840

Michel Bouquet, Bucarest, Pointe noire et rehauts de blanc sur papier brun, 285 x 1055 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Une myriade de croix qui n’oublie pas l’occupation ottomane

O multitudine de cruci care nu uită de ocupația otomană

Michel Bouquet, Bucarest, Pointe noire et rehauts de blanc sur papier brun, 285 x 1055 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Mais une ville sous protectorat russe

Dar un oraș aflat sub protectorat rus

Michel Bouquet, Bucarest, Pointe noire et rehauts de blanc sur papier brun, 285 x 1055 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Beautés arborescentes

Frumusețile copacilor

Michel Bouquet, Bucarest, Pointe noire et rehauts de blanc sur papier brun, 285 x 1055 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

La nature est très présente dans la ville

Natura este foarte prezentă în oraș

Michel Bouquet, Bucarest, Pointe noire et rehauts de blanc sur papier brun, 285 x 1055 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Prégnance du religieux dans l’espace urbain

Semnificația religiei în spațiul urban

Michel Bouquet, Bucarest, Pointe noire et rehauts de blanc sur papier brun, 285 x 1055 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

et dans tout l’univers social

și în tot universul social

Michel Bouquet, Bucarest, Pointe noire et rehauts de blanc sur papier brun, 285 x 1055 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Les bucarestois aiment la présence de la nature en ville

Bucureștenii adoră prezența naturii în oraș

Michel Bouquet, Bucarest, Pointe noire et rehauts de blanc sur papier brun, 285 x 1055 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Des images sauvegardées par le collectionneur Gheorghe Sion.

Celui-ci avait consenti à distraire de cette collection d’autres dessins de Michel Bouquet pour les offrir à l’Académie Roumaine, mais ils ont malheureusement été détruits par les Allemands durant l’occupation de Bucarest en 1916-1918

Ex-libris du poète et mémorialiste Gheorghe Sion

Imagini salvate de colecționarul Gheorghe Sion.

Acesta din urmă fusese de acord să distragă atenția de la această colecție cu alte desene ale lui Michel Bouquet pentru a le oferi Academiei Române, dar din păcate au fost distruse de germani în timpul ocupației Bucureștiului în 1916-1918.

Expresia poetului și memorialistului Gheorghe Sion

Timbre humide de la collection Gheorghe Sion, Michel Bouquet, Bucarest, Pointe noire et rehauts de blanc sur papier brun, 285 x 1055 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Mais cette vue générale a été visiblement exécutée au printemps ou au début de l’été. Or Michel Bouquet est arrivé au début de 1840, en hiver. Et ce qui le frappe, lui le breton qui vient de passer par des espaces méditerranéens ensoleillés comme l’Italie et la Grèce, c’est que même l’une des principales rivières de la ville est totalement gelée.

Dar această viziune generală a fost realizată vizibil în primăvara sau începutul verii. Dar Michel Bouquet a sosit la începutul anului 1840, iarna. Și ceea ce îl frapează, bretonul care tocmai a trecut prin zone însorite mediteraneene precum Italia și Grecia, este că chiar și unul dintre râurile principale ale orașului este complet înghețat.

 

 

En hiver, les bords de la rivière Dîmbovița à Bucarest

Iarna, malurile râului Dîmbovița din București

Michel Bouquet, Les bords de la Dîmbovița vus du podo Kalish à Bucarest, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier gris, 308 x 458 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Un univers urbain où le bois est très présent, ce qui expliquera les gigantesques incendies des années suivantes

Un univers urban în care lemnul este foarte prezent, ceea ce va explica focurile gigantice din anii următori

Michel Bouquet, Les bords de la Dîmbovița vus du podo Kalish à Bucarest, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier gris, 308 x 458 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Un homme, pelle sur l’épaule revenant de la corvée du déneigement

Un bărbat cu o lopată pe umăr care se întorcea din corvoada deszăpezirii

Michel Bouquet, Les bords de la Dîmbovița vus du podo Kalish à Bucarest, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier gris, 308 x 458 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Quatre autres hommes s’affairent sur le bord de la rivière tandis qu’une femme rentre chez elle

Alți patru bărbați se agită pe malul râului în timp ce o femeie merge spre casă

Michel Bouquet, Les bords de la Dîmbovița vus du podo Kalish à Bucarest, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier gris, 308 x 458 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Une scène que n’aurait pas reniée l’impressionniste Pissarro dans sa Route, Effet de neige quarante ans plus tard

O scenă pe care impresionistul Pissarro nu ar fi negat-o în Traseul său, Effet de neige, patruzeci de ani mai târziu

Michel Bouquet, Les bords de la Dîmbovița vus du podo Kalish à Bucarest, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier gris, 308 x 458 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Une ramure tournée vers le ciel et les Carpathes

O ramură s-a întors spre cer și Carpați

Michel Bouquet, Les bords de la Dîmbovița vus du podo Kalish à Bucarest, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier gris, 308 x 458 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire « Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Le souci du détail : les cheminées fumantes par ce temps glacial

Atenție la detalii: fumarea coșurilor de fum în această vreme înghețată

Michel Bouquet, Les bords de la Dîmbovița vus du podo Kalish à Bucarest, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier gris, 308 x 458 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

 

 

Autre élément qui frappe Michel Bouquet, la neige et surtout le froid. Il observe que sur certains marchés de Bucarest, les petites marchandes venues de la campagne supportent stoïquement les basses températures pour assurer par la vente de leurs quelques produits la subsistance de leur famille. Un message social à l’égard des Boiars qu’il fréquentait ? Peu probable. Plutôt le regard ethonologique d’un homme habitué à voir ce genre de spectacle à Paris, un homme issu d’un milieu de commerçants, qui sait la valeur de l’argent et de l’indépendance qu’il procure.

Un alt element care lovește Michel Bouquet, zăpada și mai ales frigul. El observă că în anumite piețe din București, micii negustori veniți din mediul rural suportă stoic temperaturi scăzute pentru a asigura prin vânzarea puținelor lor produse subzistența familiei lor. Un mesaj social despre boiarii pe care i-a frecventat? Probabil că miroase. Mai degrabă privirea etonologică a unui om obișnuit să vadă acest tip de spectacol la Paris, un om din mediul de afaceri, care știe valoarea banilor și independența pe care o oferă.

 

 

 Le pont du marché de Bucarest. Seuls les êtres humains portent des couleurs vives sur un fond bleu glacé

Podul Piaței București. Numai ființele umane poartă culori strălucitoare pe un fundal albastru înghețat

Michel Bouquet, Podul Piaței București, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier bleu, 283 x 437 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

La neige est omniprésente sur les toits

Zăpada este peste tot pe acoperișuri

Michel Bouquet, Podul Piaței București, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier bleu, 283 x 437 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Un ciel sombre et lourd annonçants de nouvelles précipitations neigeuses

Un cer întunecat și greu care anunță căderi de zăpadă noi

Michel Bouquet, Podul Piaței București, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier bleu, 283 x 437 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Un balcon d’été perdu au milieu des toits englacés

Un balcon de vară pierdut în mijlocul acoperișurilor înghețate

Michel Bouquet, Podul Piaței București, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier bleu, 283 x 437 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Une omniprésence du bois qui explique les nombreux incendies

Omniprezența lemnului care explică numeroasele incendii

Michel Bouquet, Podul Piaței București, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier bleu, 283 x 437 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Une femme à sa fenêtre observant l’animation du marché, avec derrière elle à peine suggéré un autre membre de sa famille

O femeie la fereastră observând agitația pieței, în spatele ei abia sugerând un alt membru al familiei sale

Michel Bouquet, Podul Piaței București, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier bleu, 283 x 437 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

L’animation du marché en quelques traits : densité, mouvements, couleurs, discussions, cris

Animația pieței în câteva caracteristici: densitate, mișcări, culori, discuții, strigăte

Michel Bouquet, Podul Piaței București, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier bleu, 283 x 437 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Un marchand qui hèle une femme pour l’attirer vers la marchandise déposée à ses pieds

Un negustor care salută o femeie pentru a o atrage spre marfa depusă la picioarele ei

Michel Bouquet, Podul Piaței București, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier bleu, 283 x 437 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

La femme passe indifférente

Femeia trece indiferentă

Michel Bouquet, Podul Piaței București, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier bleu, 283 x 437 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Le peintre note les moindres détails : les paniers vides – qu’on a porté sur le dos – qui ont permis aux vendeuses d’apporter leurs produits

Pictorul notează cele mai mici detalii: coșurile goale – pe care le purtam pe spate – care le permiteau vânzătoarelor să-și aducă produsele

Michel Bouquet, Podul Piaței București, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier bleu, 283 x 437 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Des vendeuses assises à même la neige devant leur maigre étal

Vânzătoare care stau pe zăpadă în fața tarabei lor slabe

Michel Bouquet, Podul Piaței București, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier bleu, 283 x 437 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Plus loin, un autre détail à peine esquissé : une autre vendeuse assise dans le froid

Mai departe, un alt detaliu abia schițat: o altă vânzătoare așezată în frig

Michel Bouquet, Podul Piaței București, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier bleu, 283 x 437 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Des grands corbeaux ou des corbeaux freux de grande envergure tournent en croassant dans le ciel sinistre

Corbi mari sau corbi de turnură care vâjâie în jurul cerului sumbru

Michel Bouquet, Podul Piaței București, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier bleu, 283 x 437 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

 

 

Une intelligentsia libérale, bourgeoise et aristocratique, naît dans les années 1830 et c’est elle qui va poser peu à peu les bases culturelles et institutionnelles de l’Etat-nation roumain en devenir. Michel Bouquet fréquentera les deux milieux, celui des élites urbaines, dont les salons des Boyards de la noblesse d’offices tournée vers les humanités et la langue française, et celle des Boyards des gigantesques latifundiae qui l’inviteront dans leurs propriétés ou à la chasse à l’ours, signe que Michel Bouquet était considéré comme un hôte de marque, pour son amitié avec le consul de France en Roumanie Billecocq et ses étroites relations avec le favori du roi des français Louis Philippe, à savoir Théodore Gudin.

Ces relations vont permettre à Michel Bouquet de se déplacer sans encombre dans des territoires aux contours politiquement complexes en 1839- 1840, administrés comme protectorat par les russes, où la Valachie était placée sous la direction du prince Alexandre II Ghika et la Moldavie par le prince Michel Sturdza,  eux-mêmes agréés par le Sultan de Constantinople Mahmoud II.

Michel Bouquet faisait ses déplacements sous escorte qui lui assuraient une protection, mais exerçaient aussi une surveillance étroite à son encontre.

O inteligență liberală, burgheză și aristocratică s-a născut în anii 1830 și tocmai aceasta a pus bazele culturale și instituționale ale statului național român în devenire. Michel Bouquet va frecventa ambele cercuri, cel al elitelor urbane, inclusiv saloanele Boierilor nobilimii de birouri îndreptate spre științele umaniste și limba franceză, și cel al Boierilor giganticilor latifundiae care îl vor invita la proprietățile lor sau la vânătoare. la urs, semn că Michel Bouquet a fost considerat un invitat distins, pentru prietenia sa cu consulul francez în România Billecocq și relațiile sale strânse cu favoritul regelui francez Louis Philippe, și anume Théodore Gudin.

Aceste relații îi vor permite lui Michel Bouquet să se deplaseze fără incidente în teritorii cu contururi complexe din punct de vedere politic în 1839-1840, administrat ca protectorat de ruși, unde Țara Românească a fost plasată sub conducerea prințului Alexandru al II-lea Ghika și a Moldovei de către prințul Michel Sturdza, ei înșiși aprobați de sultanul Constantinopolului Mahmoud al II-lea.

Michel Bouquet și-a făcut călătoriile sub escortă, ceea ce i-a oferit protecție, dar a exercitat și o supraveghere atentă împotriva sa.

 

 

Lieu d’échanges des marchandises et des voyageurs, le Khan Hanul lui Manuc créé à Bucarest en 1801 par un dignitaire de la Sublime Porte ottomane

Khan qui a échappé de justesse 180 ans plus tard aux destructions mégalomaniaques de Ceaucescu

Loc de schimb de mărfuri și călători, Khan Hanul lui Manuc creat la București în 1801 de un demnitar al Porții Sublime Otomane

Khan care abia a scăpat de distrugerea megalomanică a lui Ceaucescu 180 de ani mai târziu

Michel Bouquet, Le Khan Manouck à Bucarest, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier bleu, 290 x 450 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Les chambres sont à l’étage : un homme observant la cour, du linge séchant, une échelle permettant d’accéder au toit

Dormitoarele sunt la etaj: un bărbat care observă curtea, uscarea hainelor, o scară care dă acces la acoperiș

Michel Bouquet, Le Khan Manouck à Bucarest, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier bleu, 290 x 450 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Les chambres sont à l’étage : deux femmes au balcon, du linge étendu

Dormitoarele sunt la etaj: două femei pe balcon, lenjerie extinsă

Michel Bouquet, Le Khan Manouck à Bucarest, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier bleu, 290 x 450 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Les chambres sont à l’étage : une femme et un enfant, un monde entre Orient et Occident

Dormitoarele sunt la etaj : o femeie și un copil, o lume între est și vest

Michel Bouquet, Le Khan Manouck à Bucarest, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier bleu, 290 x 450 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Les chevaux sont détachés et nourris, les équipages attendent le départ sous le porche, les magasins sont au rez-de-chaussée

Caii sunt detașați și hrăniți, echipajele așteaptă plecarea sub verandă, magazinele sunt la parter

Michel Bouquet, Le Khan Manouck à Bucarest, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier bleu, 290 x 450 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Un chariot chargé prêt à partir

Un cărucior încărcat gata de plecare

Michel Bouquet, Le Khan Manouck à Bucarest, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier bleu, 1839-1840 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Les magasins sont au rez-de-chaussée : des chariots de marchandises dans la cour

Magazinele sunt la parter: căruțe cu mărfuri în curte

Michel Bouquet, Le Khan Manouck à Bucarest, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier bleu, 290 x 450 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Un lieu dont Michel Bouquet va partir pour sillonner la Moldavie et la Valachie

Un loc din care Michel Bouquet urmează să călătorească prin Moldova și Țara Românească

Michel Bouquet, Le Khan Manouck à Bucarest, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier bleu, 290 x 450 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Des volatiles, des poulaillers et des réserves d’eau au rez-de-chaussée

Păsări, găini și rezerve de apă la parter

Michel Bouquet, Le Khan Manouck à Bucarest, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier bleu, 290 x 450 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

 

 

En 1839 Michel Bouquet est arrivé dans un territoire où les mutations sociales et économiques connaissent une forte accélération. L’ouverture des ports comme Braila au commerce international des grains – un port par lequel Michel Bouquet a transité en venant de Constantinople – enrichit prodigieusement les Boïars qui possédaient les domaines les plus grands aptes à répondre à une demande internationale d’exportation et paradoxalement appauvrit la paysannerie des petits propriétaires qui subissent l’écrasante puissance économique et politique des grandes propriétés foncières aristocratiques.

Mais il ne faut pas oublier les marchands qui vont également connaître une ascension sociale conséquente, dont les marchands arméniens et juifs. Un milieu que Michel Bouquet a pu certainement fréquenter, lui-même étant issu d’une famille de marchands de Lorient.

În 1839, Michel Bouquet a sosit într-un teritoriu în care schimbările sociale și economice cunosc o accelerare puternică. Deschiderea porturilor precum Braila către comerțul internațional cu cereale – un port prin care Michel Bouquet trecea când venea din Constantinopol – i-a îmbogățit în mod prodigios pe boiarii care aveau cele mai mari moșii capabile să răspundă unei cereri internaționale de export și sărăcite paradoxal țărănimea micilor proprietari care sunt supuși puterii economice și politice copleșitoare a marilor exploatații aristocratice.

Dar nu trebuie să uităm negustorii care vor experimenta, de asemenea, o creștere socială semnificativă, inclusiv negustorii armeni și evrei. Un mediu pe care Michel Bouquet a reușit cu siguranță să-l frecventeze, el însuși venind dintr-o familie de negustori din Lorient.

 

Le port de Braila en 1840

Michel Bouquet, Le port de Braila, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 270 x 430 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

On assiste dans les provinces de Moldavie-Valachie à un double mouvement : les grands Boïars campagnards – ayant épousé longtemps la culture de leurs maîtres turcs – règnent sur un univers de quasi-servage dont ils accaparent la production pour des dépenses somptuaires se dégagent de plus en plus politiquement de la gangue ottomane, acceptent de moins en moins l’occupation russe et observent tout en cherchant à l’encadrer dans les villes la montée en puissance d’une administration, d’une bourgeoisie commerçante et d’une aristocratie d’offices qui considèrent le libéralisme politique occidental – dont la France – comme capable de leur assurer une ascension sociale et financière dans un monde terrien et féodal figé.

Asistăm în provinciile Moldovei-Țării Românești la o dublă mișcare: marii boieri de țară – susținând de mult cultura stăpânilor lor turci – domnesc peste o lume a cvasi-iobăgiei, din care monopolizează producția pentru cheltuieli somptuare. în plus față de gangul otoman, acceptați din ce în ce mai puțin ocupația rusă și observați în timp ce căutați să o supravegheați în orașe creșterea puterii unei administrații, a unei burghezii comerciale și a unei aristocrații de birouri care consideră liberalismul politic occidental – inclusiv Franța – ca fiind capabil să asigure ascensiunea lor socială și financiară într-o țară înghețată și o lume feudală.

 

 

Un exemple de résidence possédée à la campagne par ces couches sociales dirigeantes, à une centaine de kilomètres au nord de Bucarest

Un exemplu de reședință deținută în mediul rural de aceste straturi sociale dominante, la aproximativ o sută de kilometri nord de București

Michel Bouquet, Maison de campagne, Breaza, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 280 x 438 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire « Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Situation de Breaza sur la carte

 

 

Une aristocratie et une bourgeoisie qui adoptent les costumes européens en 1839

O aristocrație și o burghezie care au adoptat costumele europene în 1839

Michel Bouquet, Maison de campagne, Breaza, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 280 x 438 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Une très belle utilisation des personnages pour accentuer la profondeur de champ

O utilizare foarte frumoasă a personajelor pentru a accentua profunzimea câmpului

Michel Bouquet, Maison de campagne, Breaza, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 280 x 438 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Une ferme qui pratique l’élevage, les principautés comptant parmi les plus riches d’Europe dans le domaine bovin

O fermă care practică reproducerea, principatele fiind printre cele mai bogate din Europa în domeniul vitelor

Michel Bouquet, Maison de campagne, Breaza, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 280 x 438 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Un espace marqué par des drapeaux, signalant que le propriétaire des lieux est présent physiquement sur son domaine ?

Un spațiu marcat cu steaguri, care indică faptul că proprietarul localului este prezent fizic pe domeniul său?

Michel Bouquet, Maison de campagne, Breaza, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 280 x 438 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Des cavaliers faisant le tour de la propriété

Călăreții care înconjoară proprietatea

Michel Bouquet, Maison de campagne, Breaza, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 280 x 438 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Détail pittoresque, un chien se grattant

Detaliu pitoresc, un câine care se zgârie

Michel Bouquet, Maison de campagne, Breaza, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 280 x 438 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Mais l’artiste n’oublie pas le jeu poétique des nuages

Dar artistul nu uită jocul poetic al norilor

Michel Bouquet, Maison de campagne, Breaza, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 280 x 438 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

qui virevoltent au-dessus des montagnes des Carpathes

zburând deasupra munților Carpați

Michel Bouquet, Maison de campagne, Breaza, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 280 x 438 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

 

 

 

Scierie sur les bords de la Prahova, en Valachie

Gater pe malurile Prahovei, în Țara Românească

Michel Bouquet, Scierie sur les bords de la Praova, Valachie, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 298 x 468 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Situation de la rivière Prahova sur la carte

 

 

Une remarquable maîtrise de la notion de pente

O remarcabilă stăpânire a conceptului de pantă

Michel Bouquet, Scierie sur les bords de la Praova, Valachie, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 298 x 468 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Un art poussé de la composition, quasi japonaise

O artă avansată a compoziției, aproape japoneză

Michel Bouquet, Scierie sur les bords de la Praova, Valachie, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 298 x 468 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Ce souci de la composition harmonieuse et équilibrée se retrouve à toutes les échelles dans le dessin

Această preocupare pentru compoziția armonioasă și echilibrată se găsește la toate scările din desen

Michel Bouquet, Scierie sur les bords de la Praova, Valachie,Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 298 x 468 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Michel Bouquet, Scierie sur les bords de la Praova, Valachie, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 298 x 468 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Michel Bouquet, Scierie sur les bords de la Praova, Valachie, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 298 x 468 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Michel Bouquet, Scierie sur les bords de la Praova, Valachie, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 298 x 468 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Michel Bouquet, Scierie sur les bords de la Praova, Valachie, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 298 x 468 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Michel Bouquet, Scierie sur les bords de la Praova, Valachie, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 298 x 468 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Michel Bouquet, Scierie sur les bords de la Praova, Valachie, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 298 x 468 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Michel Bouquet, Scierie sur les bords de la Praova, Valachie, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 298 x 468 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Michel Bouquet, Scierie sur les bords de la Praova, Valachie, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 298 x 468 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Michel Bouquet, Scierie sur les bords de la Praova, Valachie, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 298 x 468 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Michel Bouquet, Scierie sur les bords de la Praova, Valachie, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 298 x 468 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Michel Bouquet, Scierie sur les bords de la Praova, Valachie, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 298 x 468 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Michel Bouquet, Scierie sur les bords de la Praova, Valachie, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 298 x 468 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Michel Bouquet revisite l’histoire de l’art : on dirait de l’Art japonais, période Edo

Michel Bouquet revizuiește istoria artei : seamănă cu arta japoneză, perioada Edo

Michel Bouquet, Scierie sur les bords de la Praova, Valachie, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 298 x 468 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Michel Bouquet, Scierie sur les bords de la Praova, Valachie, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 298 x 468 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Michel Bouquet, Scierie sur les bords de la Praova, Valachie, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 298 x 468 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Michel Bouquet, Scierie sur les bords de la Praova, Valachie, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 298 x 468 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Michel Bouquet, Scierie sur les bords de la Praova, Valachie, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 298 x 468 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Michel Bouquet, Scierie sur les bords de la Praova, Valachie, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 1839-1840 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Michel Bouquet, Scierie sur les bords de la Praova, Valachie, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 298 x 468 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

Michel Bouquet, Scierie sur les bords de la Praova, Valachie, Pointe noire, lavis et rehauts de blanc sur papier brun, 298 x 468 mm, 1840-1841 © Bibliothèque Centrale Universitaire
« Lucian Blaga » de Cluj, Collection Gheorghe Sion

 

 

 

 

A suivre…

Va urma…

Bouquet 27 Les rarissimes dessins originaux de la Collection Gheorghe Sion